Diensten

De werkzaamheden van Compact Real Estate Services vallen uiteen in drie hoofdgroepen: ‘Technisch Beheer’, ‘Commercieel Beheer’ en ‘Administratief Beheer’ van onroerend goed. Alle activiteiten en projecten die hieruit voortvloeien zijn onder te verdelen in één van deze groepen. Juridisch en financieel due dilligence onderzoek valt onder Commercieel Beheer, het innen van huurpenningen onder ‘Administratief Beheer’ en de onderhoudsplanning van een locatie onder ‘Technisch Beheer’ etc. Advisering is vanzelfsprekend en hoort onlosmakelijk verbonden bij deze drie activiteiten.

Het vastleggen van inkomsten en uitgaven is een belangrijk onderdeel van onze dienstverlening. Ons administratiekantoor zorgt ervoor dat budgetten en begrotingen worden vastgelegd. Compact Real Estate Services kan ook de complete vennootschapsadministratie uitvoeren.

Compact Real Estate Services diensten

Comments are closed.